۰۹۱۲۵۶۲۸۱۷۰

کیش

کیش یک جزیره کوچک و متفاوت و توریستی میباشد . سالانه افراد زیادی جهت گردش و تفریح به این جزیره سفر میکنند . کیش شهر جذابیست .